Το φροντιστήριο Άβακας ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου που εμπνέει τους μαθητές που θα μας εμπιστευτούν για την εκπαίδευσή τους. Βασικός μας στόχος είναι η βαθιά κατανόηση και αφομοίωση των απαραίτητων γνώσεων από τους μαθητές, ώστε να είναι απολύτως έτοιμοι γνωσιακά, πρακτικά και κυρίως ψυχολογικά για τις κρίσιμες στιγμές των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, η βαθιά εξειδίκευση και εμπειρία των καθηγητών μας, οι οποίοι προετοιμάζουν τους μαθητές, πρακτικά και πνευματικά για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Η τελική επιβράβευση για εμάς, τους εκπαιδευτικούς, είναι η επιτυχία των μαθητών στις πρώτες επιλογές που οι ίδιοι θα κάνουν. Θέλουμε να μας δείξουν εμπιστοσύνη, στη δύσκολη προσπάθειά τους να εισαχθούν σε ένα Ανώτατο Ίδρυμα Εκπαίδευσης. Από τη μεριά μας, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα ακούμε και θα μιλάμε με τους μαθητές μας και τους γονείς τους πάντα με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, κατανόηση των αναγκών τους και σεβασμό στις επιλογές τους, με τελικό στόχο το άριστο αποτέλεσμα.