Α’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες
Άλγεβρα2
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2

Β’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά (με προετ. Γ’ Λυκείου)2
Φυσική (με προετ. Γ’ Λυκείου)2
Άλγεβρα2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Αρχαία2
Χημεία2
Βιολογία2

Γ’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά4
Φυσική4
Χημεία3
Βιολογία2
ΑΕΠΠ3
ΑΟΘ2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3