Επιδιώκουμε να παραδίδουμε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες διδακτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • ολιγομελή τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των μαθητών,
  • προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
  • εκπαιδευτικό υλικό που έχει συνταχθεί από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας,
  • επαγγελματικό προσανατολισμό, καθοδήγηση και πνευματική υποστήριξη,
  • συνδυασμός τηλεκπαίδευσης με δια ζώσης εκπαίδευση αν και εφόσον χρειαστεί και
  • υποστήριξη σε ενδεχόμενες δυσκολίες μάθησης με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβούλους,

Στον Άβακα παραδίδουμε μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Ειδικότερα, οι τρεις τάξεις του λυκείου καλύπτονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνεται προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ήδη από την Α’ τάξη του λυκείου, για όποιο μαθητή επιλέξει να ξεκινήσει από αυτή την τάξη. Αυτό συμβαίνει διότι οι γνώσεις και οι μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων που διδάσκονται στην Α’ λυκείου απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια του λυκείου.

Τα μαθήματα των τάξεων της Β’ και Γ΄ λυκείου γίνονται με συνέχεια από τη μία τάξη στην επόμενη. Καλύπτεται η ύλη της Β’ λυκείου αρκετά νωρίς στη χρονιά και παράλληλα ξεκινούμε προετοιμασία των μαθημάτων της Γ’ λυκείου, ήδη από τη μέση της χρονιάς της Β’ λυκείου. Έτσι, διαμορφώνουμε ανάλογα το πρόγραμμα των δύο τάξεων, το οποίο μπορεί να βρεθεί εδώ.

Όσον αφορά στα μαθήματα του Γυμνασίου, φροντίζουμε ώστε να προετοιμάζουμε τους μαθητές τόσο για τις τελικές εξετάσεις αλλά και για μια ομαλότερη μετάβαση στο λύκειο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από βαθιά κατανόηση της θεωρίας σε συνδυασμό με την επίλυση ασκήσεων, ακολουθώντας την ύλη όπως ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης.

Προγράμματα Λυκείου

γιατί διαφέρουμε από τους άλλους

Ειδικές Σπουδές